Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v.


§ 1

I Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 412 af 13. juni 1989 om told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 1, ændres »2.475 kr.« til: »2.725 kr.«.

2. I § 6, stk. 3, nr. 1 b), ændres »2.475 kr.« til: »2.725 kr.«.

3. I § 11, nr. 1, ændres »2.475 kr.« til: »2.725 kr.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1990.

Skatteministeriet, den 6. november 1989

Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen