Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1996


§ 1

I bekendtgørelse nr. 692 af 17. august 1995 om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 1996 ændres i § 6, stk. 2, to steder »61« til: »62«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 1995.

Skatteministeriet, den 30. oktober 1995

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen