Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove

(Ændret beskatning af erhvervsejendomme m.v.)


I medfør af § 8, stk. 4, i lov nr. 427 af 25. juni 1993 om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven) og forskellige andre skattelove (Ændret beskatning af erhvervsejendomme m.v.) bestemmes, at § 5 A og § 6, stk. 2, 3. pkt., i nævnte lov træder i kraft den 18. november 1993.

Skatteministeriet, den 16. november 1993

Ole Stavad

/ H.K. Andersen

Officielle noter

Ingen