Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konvention om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

(EF-voldgiftskonventionen)


I henhold til § 1, stk. 2 og stk. 3, i lov nr. 763 af 27. november

1991 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering

af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)

fastsættes:

§ 1. Lov nr. 763 af 27. november 1991 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) træder i kraft den 1. januar 1995.

§ 2. Told- og Skattestyrelsen er kompetent myndighed.

§ 3. Spørgsmål, som omfattes af konventionen, kan ikke behandles i et rådgivende udvalg, hvis spørgsmålet indbringes for danske domstole.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1995.

Skatteministeriet, den 13. december 1994

Carsten Koch

/ Ivar Nordland

Bilag

KONVENTION

om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af

forbundne foretagenders overskud

  • (90/436/EØF)
Officielle noter

Ingen