Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af overenskomsten af 18. juli 1955 med Finland til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af arvemidler.


Ved noteveksling af 4. og 30. september 1975 er der mellem Danmark og Finland indgået en aftale om følgende tilføjelse til artikel 9 i den dansk-finske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 18. juli 1955 vedrørende skatter af arvemidler, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 23. juli 1956, Lovtidende C:

"Såfremt en gave i Danmark er undergivet afgiftspligt efter lov om afgift af arv og gave eller indkomstskattepligt og samtidig er skattepligtig i Finland som arveforskud eller anden gave eller som indkomst, kan de højeste finansmyndigheder i de to stater træffe særlig aftale efter principperne i denne overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning af gaven."

Aftalen trådte i kraft den 29. juli 1976.

Udenrigsministeriet, den 20. august 1976.

K. B. Andersen.

Officielle noter

Ingen