Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser vedr. regelfastsættelse for visse prøver til Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen

 

I medfør af § 22 og § 33 i lov om nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser fastsættes:

Søfartstyrelsen

§ 1. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for følgende prøver:

1) Generelt certifikat som radiooperatører i GMDSS (GOC).

2) Begrænset certifikat som radioperatør i GMDSS (ROC).

3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HF-, og VHF-radioanlæg (LRC).

    Stk. 2. Reglerne kan omfatte indholdet af prøverne samt aflæggelse og gyldighed af disse.

    Stk. 3. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte særlige regler for handicappede personers aflæggelse af prøver som nævnt i stykke 1.

§ 2. Søfartsstyrelsen bemyndiges til at udstede og tilbagekalde følgende certifikater til betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester efter bestået prøve:

1) Generelt certifikat som radiooperatører i GMDSS (GOC).

2) Begrænset certifikat som radioperatør i GMDSS (ROC).

3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HF-, og VHF-radioanlæg (LRC).

Statens Luftfartsvæsen

§ 3. Statens Luftfartsvæsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for prøver til certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester.

    Stk. 2. Statens Luftfartsvæsen bemyndiges til at udstede og tilbagekalde certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenter efter bestået prøve.

Ikrafttræden mv.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2000.

    Stk. 2. Samtidig ophæves § 17 og § 18 i bekendtgørelse nr. 1001 af 28. november 1996 om certifikater til betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester og § 21 og § 22 i bekendtgørelse nr. 872 af 2. oktober 1996 om certifikater til betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester.

Forskningsministeriet, den 1. marts 2000

Birte Weiss

/Jane Eis Larsen