Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 9. april 1985 om ændring af overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande


Den 9. april 1985 undertegnedes i Stockholm en protokol om ændring af overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 93 af 23. september 1982, Lovtidende C.

Protokollen har følgende ordlyd:

PROTOKOL

om ændring af overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande

Regeringerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som ønsker at ændre overenskomsten af 26. marts 1980 om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt om skattefrit salg i lufthavne i disse lande, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Artikel 3 i overenskomsten affattes således:

»I lufthavne må der ikke til rejsende - uafhængig af, hvor denne er bosat - skattefrit for at medtages ved udrejsen som rejsegods sælges andre varer end alkoholholdige drikke, tobaksvarer, chokolade- og sukkervarer, parfumer, kosmetik og toiletmidler.

Bestemmelserne i artikel 1 skal ikke anvendes på ovennævnte varer, som er indkøbt skattefrit i en lufthavn.«

Artikel 2

Denne protokol træder i kraft den 1. maj 1985.

Artikel 3

Denne protokol forbliver i kraft ifølge bestemmelserne i artikel 5 i overenskomsten.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er bemyndigede dertil, underskrevet denne protokol.

Et eksemplar affattet på henholdsvis dansk, finsk, norsk og svensk blev underskrevet den 9. april 1985 i Stockholm. Alle tekster har samme gyldighed.

For Danmarks regering:

Nils Jæger

Suomen hallituksen puolesta:

Foer Finlands regering:

Bjoern Alholm

For Norges regjering:

Jan Joelle

Foer Sveriges regering:

Lennart Bodstroem

11. december 1985

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen