Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentligt udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige trådløse abonnentnet (FWA)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 71 af 27. januar 2000 om offentligt udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige trådløse abonnentnet (FWA) foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, nr. 4, og i § 12, stk. 1, nr. 1, udgår: »(tilbud udover hvad man måtte være forpligtet til efter gældende samtrafiklovgivning)«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2000.

Forskningsministeriet, den 24. februar 2000

Birte Weiss

/Jane Eis Larsen