Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

    Herved bekendtgøres lov om vægtafgift af motorkøretøjer m. v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 98 af 9. februar 1994, § 18 i lov nr. 284 af 27. april 1994 og § 23 i lov nr. 376 af 18. maj 1994.


     § 1. Der svares afgift til statskassen efter reglerne i denne lov af følgende køretøjer:

 • 1) De ifølge færdselslovens § 72, stk. 1, registreringspligtige motorkøretøjer, traktorer, påhængsvogne, sættevogne til personbefordring, påhængsredskaber, herunder campingvogne, samt registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport.
 • 2) De ifølge færdselslovens § 75, stk. 1, godkendte traktorer.

     § 2. Af samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift, og af afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A og D, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog § 15.

     Stk. 2. Af køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.

     Stk. 3. For midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret, jf. færdselslovens § 73, stk. 1, nr. 4, samt for blokvognskørsel, jf. færdselslovens § 86, svares afgift, som fastsættes af justitsministeren efter forhandling med skatteministeren.

     § 3. Af personmotorkøretøjer samt af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

                        Udligningsafgift 

                      -------------------------- 

               Vægtafgift  Motorkøretøj  Påhængsvogn 

                 kr.      kr.      kr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 A. Personmotorkøretøjer 

 bortset fra busser (rute- 

 og turistbiler m.m.) og 

 hyrevogne. Påhængs- og 

 sættevogne til personbeford- 

 ring. 

 I.  Egenvægt indtil 600 kg. 

   Motorcykler. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder         452,00     83,75      - 

   Andre personmotorkøre- 

   tøjer. 

   Afgift pr. køretøj: 

   6 måneder         678,00    125,50      - 

 II. Egenvægt 601-800 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   6 måneder         828,60    153,50      - 

 III. Egenvægt 801-1.100 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   6 måneder        1.130,00    209,50      - 

 IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   6 måneder        1.506,60    279,25      - 

 V.  Egenvægt 1.301-1.500 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   6 måneder        1.958,60      -       - 

   3 måneder         979,30    181,50      - 

 VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   6 måneder        2.711,90      -       - 

   3 måneder        1.355,95    251,25      - 

 VII. Egenvægt over 2.000 kg. 

   Afgift pr. 100 kg egenvægt: 

   3 måneder          75,35     13,75     11,25 

 B. Busser, turistbiler 

 o.lign., med højst 2 aksler. 

 (Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6.) 

 I.  Egenvægt indtil 1.300 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder         450,00      -       - 

 II. Egenvægt 1.301-1.500 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder         585,00      -       - 

 III. Egenvægt 1.501-2.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder         810,00      -       - 

 IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg. 

   Afgift pr. 100 kg egenvægt: 

   3 måneder          11,25      -       - 

 V.  Egenvægt 3.001-6.000 kg. 

   Afgift pr. 100 kg egenvægt: 

   3 måneder          12,00      -       - 

 VI. Egenvægt 6.001-9.000 kg. 

   Afgift pr. 100 kg egenvægt: 

   3 måneder          13,00      -       - 

 VII. Egenvægt over 9.000 kg. 

   Afgift pr. 100 kg egenvægt: 

   3 måneder          14,00      -       - 

 C. Busser, turistbiler o.lign., 

 med flere end 2 aksler. 

   Afgift pr. 100 kg egenvægt: 

   3 måneder          9,00      -       - 

 -------------------------------------------------------------------- 

                         Udligningsafgift 

                             kr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 D. Hyrevogne og sygetransportkøretøjer. 

 (Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5.) 

 I.  Egenvægt indtil 800 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder                    420,00 

 II. Egenvægt indtil 801-1.100 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder                    525,00 

 III. Egenvægt indtil 1.101-1.300 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder                    630,00 

 IV. Egenvægt indtil 1.301-1.500 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder                    682,50 

 V.  Egenvægt indtil 1.501-2.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder                    735,00 

 VI. Egenvægt over 2.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder                    840,00 

 -------------------------------------------------------------------- 

     Stk. 2. Af motorkøretøjer registreret med gul/sort/hvide nummerplader (papegøjeplader) svares afgift efter satserne for personmotorkøretøjer.

     § 4. Af vare- og lastmotorkøretøjer, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber, bortset fra campingvogne, samt af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 2. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

                         Vægtafgift 

                     --------------------------- 

                     Motorkøretøj  Påhængsvogn 

                        kr.      kr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I. Motorcykler med varesidevogn. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder               290,25      - 

 II. Vare- og lastvogne m.v. indtil 

 3.000 kg tilladt totalvægt. 

   Totalvægt indtil 500 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder               387,00      - 

   Totalvægt 501-1.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder               580,50     101,25 

   Totalvægt 1.001-2.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder              1.161,00     202,50 

   Totalvægt 2.001-2.500 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder              1.548,00     270,00 

   Totalvægt 2.501-3.000 kg. 

   Afgift pr. køretøj: 

   12 måneder              2.052,00     270,00 

 III. Vare- og lastvogne m. v. over 

 3.000 kg tilladt totalvægt. 

 A.  Motorkøretøjer og påhængsvogne med 

   højst 2 aksler. 

   Totalvægt 3.001-4.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 8,00      5,75 

   Totalvægt 4.001-5.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 8,25      6,00 

   Totalvægt 5.001-6.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 8,75      6,00 

   Totalvægt 6.001-7.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 9,25      6,25 

   Totalvægt 7.001-8.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 9,75      6,50 

   Totalvægt 8.001-9.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                10,00      6,75 

   Totalvægt 9.001-10.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                10,25      7,00 

   Totalvægt 10.001-11.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                10,75      7,25 

   Totalvægt 11.001-12.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                11,25      7,50 

   Totalvægt 12.001-13.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                12,25      7,75 

   Totalvægt 13.001-14.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                13,25      8,00 

   Totalvægt 14.001-15.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                14,25      9,00 

   Totalvægt over 15.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                15,00     10,00 

 B. Motorkøretøjer og påhængsvogne med 

 flere end 2 aksler. 

   Totalvægt indtil 18.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 8,00      5,00 

   Totalvægt 18.001-19.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 8,25      5,25 

   Totalvægt 19.001-20.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 8,50      5,50 

   Totalvægt over 20.000 kg. 

   Afgift pr. 200 kg totalvægt: 

   3 måneder                 9,00      6,00 

 -------------------------------------------------------------------- 

     Stk. 2. Afgiften af et lastmotorkøretøj, der registreres som trækkraft for een sættevogn, forhøjes med et beløb svarende til afgiften af en påhængsvogn til godstransport med samme antal aksler og totalvægt som sættevognen, jf. § 8, stk. 2. Registreres et lastmotorkøretøj som trækkraft for flere sættevogne, forhøjes afgiften af motorkøretøjet med et beløb svarende til afgiften af en 2-akslet påhængsvogn med samme totalvægt som en sådan 2-akslet sættevogn, som sammen med det pågældende motorkøretøj udgør et vogntog med størst tilladte totalvægt.

     Stk. 3. Af køretøjer, som er særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), hvis varelad eller varerum har større flademål end personrummet, og hvis tilladte totalvægt overstiger 3 tons, svares afgift efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer.

     Stk. 4. I køretøjer med tilladt totalvægt over 4 tons, hvoraf der svares afgift efter stk. 1, må der ikke uden for førerrummet befordres andre personer end sådanne, som er nødvendige til af- og pålæsning af det transporterede gods. Det er dog tilladt at benytte køretøjerne til befordring af personer, der er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne må ikke benyttes til feriekørsel eller anden privat personbefordring.

     Stk. 5. I køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 4 tons, og hvoraf afgift svares efter stk. 1, må der ikke befordres personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel.

     Stk. 6. Med køretøjer som nævnt i stk. 3 må foruden føreren kun befordres personer, som er ansat i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Køretøjerne skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn.

     § 5. Af registreringspligtige traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt af traktorer, der er godkendt efter færdselslovens § 75, stk. 1, svares afgift efter følgende satser:

I. Registreringspligtige, benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil samt godkendte traktorer uanset brændstof.

Afgift pr. køretøj: Traktor Påhængsvogn kr. kr.

12 måneder 61,85 41,25

II. Registreringspligtige, ikke-benzindrevne traktorer og registreringspligtige påhængsvogne hertil.

1/4 af satserne i § 4, afgiftsklasse II-III (vare- og lastvogne).

Afgiftsperioden er 12 måneder.

     § 6. Afgiftsperioden er 12 måneder, 6 måneder eller 3 måneder som anført i §§ 3, 4 og 5. Der svares afgift fra og med den dag, hvor registrering eller godkendelse finder sted.

     Stk. 2. Vægtafgift og udligningsafgift forfalder til betaling ved afgiftsperiodens begyndelse og betales forud for hele perioden.

     Stk. 3. Såfremt et afgiftspligtigt køretøj afmeldes af motorkøretøjsregisteret, afkortes dets afgiftsperiode med de resterende dage af den pågældende periode. Registreres et afmeldt køretøj på ny, indtræder afgiftspligten efter de i stk. 1 fastsatte regler. Ved anmeldelse til motorkøretøjsregisteret af anden ejer (bruger) af køretøjet afkortes afgiftsperioden med de resterende dage af den pågældende periode, og afgiftspligten indtræder på ny efter de i stk. 1 fastsatte regler.

     Stk. 4. Den i stk. 3 omhandlede afmelding, registrering og anmeldelse til motorkøretøjsregisteret sker ved henvendelse til et motorkontor i motorkontorets sædvanlige ekspeditionstid.

     Stk. 5. Tilbagebetaling af afgift som følge af afgiftsperiodens afkortning som nævnt i stk. 3 sker fra centralregisteret for motorkøretøjer til den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret. Tilbagebetalingen sker uden forudgående ansøgning. I tilbagebetalingen kan der foretages modregning for forfalden ikke betalt vægtafgift, jf. § 10, samt for forfalden ikke betalt standsnings- og parkeringsafgift, jf. færdselslovens § 121.

     § 7. Ved udregningen af de et køretøj påhvilende afgiftsbeløb forhøjes egenvægtstal, som ikke er delelige med 100, til det nærmeste højere hele antal hundrede kg og totalvægtstal, som ikke er delelige med 200, til det nærmeste højere med 200 delelige vægttal. I de beregnede afgiftsbeløb bortses fra ørebeløb.

     § 8. For køretøjer, hvis afgift beregnes af egenvægten, fastsætter Skatteministeriet efter forhandling med Justitsministeriet de nærmere regler for konstatering af den afgiftspligtige egenvægt.

     Stk. 2. Et køretøjs afgiftspligtige totalvægt er den i henhold til færdselsloven tilladte totalvægt. For sættevogne er den afgiftspligtige totalvægt den tilladte vægt på sættevognens egne hjul.

     § 9. Når et køretøj søges registreret, skal anmelderen angive, om køretøjet er indrettet til at benytte benzin som drivkraft eller anden drivkraft.

     Stk. 2. Om enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning, skal den afgiftspligtige straks afgive anmeldelse til politiet.

     Stk. 3. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

     § 10. Afgiften påhviler den, i hvis navn køretøjet på afgiftens forfaldstid er registreret (godkendt). Såfremt køretøjet er registreret for såvel en bruger som en ejer, påhviler afgiften dem begge.

     Stk. 2. Er køretøjet på afgiftens forfaldstid overgået til anden ejer (bruger), uden at dette er anmeldt for registreringsmyndigheden, påhviler afgiften tillige den nye ejer (bruger).

     Stk. 3. Ved afbetalingssælgers tilbagetagelse af køretøjet påhviler afgiften for den afgiftsperiode, i hvilken tilbagetagelsen har fundet sted, tillige afbetalingssælgeren.

     Stk. 4. Såfremt det dokumenteres, at køretøjet senest den 15. i måneden før afgiftens forfaldstid er overgået til anden ejer (bruger), påhviler afgiften alene den nye ejer (bruger), selv om ejer(bruger)skiftet ikke er anmeldt til registreringsmyndigheden.

     Stk. 5. Har anmeldelse til registreringsmyndigheden medført uberettiget registrering af et køretøj i en andens navn end anmelderens, påhviler afgiften anmelderen.

     Stk. 6. Såfremt et køretøj i strid med færdselslovens bestemmelser ikke er registreret (godkendt), påhviler afgiften den, der er pligtig at lade det registrere (godkende).

     § 11. For betalt afgift udstedes en kvittering.

     § 12. Hvis afgiften ikke erlægges rettidigt, skal køretøjets nummerplader snarest fjernes ved politiets foranstaltning. Den, der helt eller delvis hæfter for afgiften, kan herefter ikke få køretøjet registreret, før den afgift, der påhviler ham, er betalt.

     Stk. 2. Hvis afgiften ikke erlægges rettidigt, tillægges 1,3 pct. månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, indtil betalingen sker, dog mindst 50 kr.

     Stk. 3. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

     Stk. 4. Forfaldne renter i henhold til stk. 2 og gebyr i henhold til stk. 3 refunderes ikke ved tilbagebetaling af afgift i medfør af § 6, stk. 3.

     § 13. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren de nærmere regler for afgiftens opkrævning og lønindeholdelse, jf. § 14.(* 2)

     § 14. Afgiften med påløbne renter og omkostninger samt gebyr i henhold til § 12, stk. 3, kan inddrives ved udpantning samt ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.(* 2)

     Stk. 2. Inddrivelsesmyndigheden kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.(* 2)

     Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om påklage af afgørelser om lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klagefrist.(* 2)

     § 15. Fritaget for vægtafgift og udligningsafgift er:

     1. Køretøjer, der tilhører kongen og dronningen samt medlemmer af kongehuset, som er efterkommere i første led af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt disses enker.

     2. Ophævet.

     3. Køretøjer, der tilhører forsvaret og civilforsvarskorpset.

     4. Køretøjer, der specielt er indrettet til brandsluknings- og redningsopgaver og udelukkende anvendes ved udrykning hertil, samt køretøjer, som tilhører og udelukkende anvendes af civilforsvars- eller beredskabskommissioner og ikke anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende.

     5. Ambulancer.

     6. Personkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel og herudover alene anvendes til:

 • a) kørsel, der må ligestilles med almindelig rutekørsel, og som alene afviger herfra ved at opfylde et kortvarigt trafikbehov. Kørselen skal udføres efter de for det pågældende område normalt gældende takstbestemmelser og i henhold til forud offentliggjort køreplan.
 • b) befordring af passagerer for jernbaner eller luftfartsselskaber, der er ramt af trafikforstyrrelser.

     7. Trehjulede eldrevne motorcykler.(* 1)

     Stk. 2. Af hyrevogne samt af sygetransportkøretøjer, som udelukkende benyttes til erhvervsmæssig befordring af siddende patienter, svares ikke vægtafgift.

     Stk. 3. Når der er forløbet 35 år fra et køretøjs 1. registrering, skal der fra den følgende afgiftsperiode kun betales vægtafgift og udligningsafgift med 1/4 af satserne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er en betingelse, at køretøjet fremtræder som ved 1. registrering.(* 3)

     Stk. 4. Skatteministeren kan, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at opfylde traktatmæssige forpligtelser, fastsætte regler om afgiftsfrihed for køretøjer, som tilhører:

 • 1) fremmede staters herværende diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
 • 2) fremmede staters herværende konsulære repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer.
 • 3) internationale organisationer og institutioner, som Danmark er medlem af, og de til sådanne organisationer knyttede personer, herunder sagkyndige, som udfører hverv for de pågældende organisationer eller institutioner, samt medlemsstaternes repræsentanter i og udsendinge til sådanne organisationer og institutioner.

     § 16. Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter invaliderede personer, som efter lov om social bistand kan opnå støtte til erhvervelse af et motorkøretøj, fritages for vægtafgift. Afgiftsfritagelsen gælder kun, så længe køretøjet er registreret for og benyttes af den pågældende.

     § 17. Skatteministeren kan, hvor omstændighederne taler derfor, indrømme afgiftsfritagelse for køretøjer, som kun benyttes til kørsel uden for offentlige veje og i ganske særlige tilfælde for køretøjer, som foruden til den anførte kørsel benyttes på ubetydelige strækninger af offentlige veje, jf. § 1 i lov nr. 312 af 9. juni 1971 om offentlige veje, når der efter ministerens skøn foreligger tilstrækkelig garanti herfor.

     Stk. 2. For køretøjer, der anvendes til kombineret transport på landevej og med jernbane, kan skatteministeren fastsætte regler om tilbagebetaling af afgiften, i det omfang det følger af De europæiske Fællesskabers bestemmelser herom.

     § 18. Skatteministeren kan efter forhandling med trafik- og kommunikationsministeren indrømme afgiftsfritagelse for vejvæsnerne tilhørende køretøjer, som er indrettet som arbejdsredskaber, og som ikke kan benyttes til transport af gods. Afgiftsfritagelsen for selvdrevne køretøjer er betinget af, at de ikke benyttes som trækkraft for andre køretøjer end påhængsredskaber, der opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse efter 1. punktum.

     § 19. Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser vedrørende opkrævning af afgiften.

     § 20. (Ophævet).

     § 21. Skatteministeren kan efter forhandling med trafik- og kommunikationsministeren pålægge afgift af udenlandske køretøjer. Afgiften kan fastsættes således, at den er af indtil samme størrelsesorden, som afkræves danske køretøjer ved kørsel i de pågældende lande.

     Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for beregning og opkrævning af afgiften.

     § 22. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.(* 3)

     § 23. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved:

     1. afgørelse af, om der skal svares afgift af et køretøj,

     2. beregning af afgiftens størrelse,

     3. afgørelse om afgiftsfritagelse eller tilbagebetaling af afgift.

     Stk. 2. På samme måde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

     1. overtræder § 4, stk. 4, 5 og 6,

     2. undlader i overensstemmelse med § 9, stk. 2, at give politiet oplysning om ændringer ved et køretøj, som er af betydning for afgiftens beregning,

     3. unddrager sig afgift ved at benytte et registreringspligtigt køretøj, der ikke er registreret,

     4. benytter eller indretter et køretøj, som er fritaget for afgift, i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen,

     5. i øvrigt benytter eller indretter et køretøj i strid med køretøjets registrerede art og anvendelse.

     Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

     Stk. 4. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.(* 3)

     § 24. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.

     § 25. Skatteministeren bemyndiges til at afholde de med lovens gennemførelse forbundne udgifter.

     § 26. Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1962.

     Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt)

Skatteministeriet, den 13. juli 1994

Ole Stavad

    / Jan Lyager Olsen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 98 af 9. februar 1994, § 2 (indsættelse af § 15, stk. 1, nr. 7) trådte i kraft den 11. februar 1994.

(* 2) Lov nr. 284 af 27. april 1994, § 18 (ændring af § 13, § 14 og indsættelse af § 14, stk. 2 og 3), trådte i kraft den 1. juli 1994. Reglerne om lønindeholdelse finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne før lovens ikrafttræden.

(* 3) Lov nr. 376 af 18. maj 1994, § 23 (ændring af § 15, stk. 3, § 22 og § 23, stk. 4) trådte i kraft den 20. maj 1994 og har virkning fra den 1. juli 1994.