Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Anordning angående forkortede Betegnelser for metrisk Mål og Vægt. (* 1)


Redaktionel note
  • Tlf: 01 85 10 66
  • Tagensvej 135, 2200 Kbh. N.
  • Industri- og Handelsstyrelsen
  • Forskriften kan rekvireres i:
  • (* 1) På grund af forskriftens tekniske karakter kan den ikke indlægges i fuldtekst.