Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om trykfejl i checkloven af 23. marts 1932


Ministeriet for Handel og Industri finder Anledning til at henlede Opmærksomheden paa, at der i den under 23. Marts d.A. emanerede Checklov findes følgende Trykfejl:

§ 55, 2. Stk., 4. Linie: Ordet »ikke« udgaar.

Ministeriet for Handel og Industri, den 31. August 1932.

C.N. Hauge.

Helper.

Officielle noter

Ingen