Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fakturering af glarmesterarbejde


I medfør af § 7, nr. 2, og § 20, stk. 2, i lov nr. 370 af 7. juni

1989, konkurrencelov, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter glarmesterarbejde inden for bygge- og anlægsområdet.

§ 2. Ved fakturering af glarmesterarbejde gælder bestemmelserne i §§ 2-9 i Konkurrencerådets bekendtgørelse nr. 780 af 21. november 1990 om fakturering af vej,- jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde.

§ 3. Tilskæringsarbejde faktureres under materialeforbrug, jf. bekendtgørelse nr. 780, § 8.

§ 4. Overtrædelse af foranstående bestemmelser straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1991, og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 807 af 3. december 1990 om fakturering af glarmesterarbejde.

Konkurrencerådet, den 17. april 1991

Skov Madsen

/ Dora Bentsen

Officielle noter

Ingen