Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger

(kabelbekendtgørelsen)


Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger.

I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes efter samråd med forsvarsministeriet herved følgende:

§ 1

I afsnittet om advarselssignaler i bilaget til bekendtgørelse nr. 327 af 29. oktober 1962, om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger ændres »regel 4 under c, jfr. e,» til »regel 27«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 1977.

Handelsministeriet, den 8. juni 1977.

Ivar Nørgaard.

/T. R. Funder.

Officielle noter

Ingen