Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Faldne og
Sårede i Tjeneste

 

§ 1. Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i Tjeneste tildeles militært og civilt personel i forsvaret, der er faldet, alvorligt såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed.

Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er faldet, blevet alvorligt såret, invalideret eller er omkommet.

Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

§ 2. Medaljen præges i sølv, der forgyldes, og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres Faldet i Tjeneste og årstal eller Såret i Tjeneste og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Medaljen bæres i et hvidt krydsbånd med smalle røde striber på venstre side af brystet indplaceret i overensstemmelse med Ordenskapitlets afgørelse.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling af Medaljen for Sårede i Tjeneste forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres Såret i Tjeneste og årstal.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. I øvrigt overdrages de nærmere forhold vedrørende denne sag til Forsvarskommandoen.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1/10 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Kundgørelse for Forsvaret B. 4-44 af 15/11 1996.

Forsvarsministeriet, den 8. november 2005

P.M.V.
E.B.
Peter Wass