Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om ophævelse af lov om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs


I medfør af § 2 i lov nr. 1087 af 21. december 1994 om ophævelse af lov om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs bestemmes, at loven træder i kraft den 15. maj 1995.

Erhvervsministeriet, den 10. maj 1995

Mimi Jakobsen

/ S. Martensen-Larsen

Officielle noter

Ingen