Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 29. november 1974 om vederlag til de af handelsministeren udnævnte medlemmer af bestyrelserne i banker og sparekasser


Bekendtgørelse nr. 568 af 29. november 1974 om vederlag til de af

handelsministeren udnævnte medlemmer af bestyrelserne i banker og

sparekasser ophæves den 1. juni 1993.

Industriministeriet, den 25. maj 1993

Jan Trøjborg

/ Annette Bjåland Andersen

Officielle noter

Ingen