Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse angående benyttelse af og handel med øl- og mineralvandsflasker


I medfør af lov nr. 165 af 13. april 1938 om tillæg til lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse fastsættes:

§ 1

1. § 1 i bekendtgørelse nr. 305 af 4. oktober 1938 angående benyttelse af og handel med øl- og mineralvandsflasker affattes således:

§ 1. Flasker, hvori ordet »øl« på tydelig og iøjnefaldende måde er indstøbt, må alene benyttes til opbevaring og transport af øl, mineralvand, drikkevand, frugt- eller saftvande, med eller uden kulsyre, most og juice.

Flasker, hvori ordet »mineralvand« på tydelig og iøjnefaldende måde er indstøbt, må alene benyttes til opbevaring og transport af mineralvand, drikkevand, frugt- eller saftvande, med eller uden kulsyre, most, juice og cacaomælk.

2. § 2 affattes således:

§ 2. Køb og salg af flasker, der er mærket som i § 1 angivet, må kun finde sted, når de pågældende flasker indeholder de i henhold til § 1 tilladte drikkevarer. Tilladt er dog det direkte salg fra fabrikanter og importører af de nævnte flasker samt salg fra de pågældende forhandlere til virksomheder, der fremstiller de anførte drikkevarer, og handel mellem sådanne næringsdrivende indbyrdes. Endvidere er virksomheder, der fremstiller de nævnte drikkevarer, samt handlende, der forhandler sådanne varer, berettiget til aftage de pågældende flasker fra deres kunder i et omfang, der svarer til vedkommendes omsætning af drikkevarer, der forhandles på sådanne flasker.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Samtidig ophæves handelsministeriets bekendtgørelse nr. 143 af 31. marts 1970 om ændring af bekendtgørelse angående benyttelse af og handel med øl- og mineralvandsflasker.

Handelsministeriet, den 7. juli 1972.

Erling Jensen.

/Frede Christensen.

Officielle noter

Ingen