Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om patent på opfindelser af lægemidler


I medfør af bestemmelsen i kapitel XI, nr. 1, stk. 2, i patentloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 546 af 25. oktober 1978 fastsættes:

§ 1. Patent på opfindelser af lægemidler kan meddeles i henhold til ansøgninger, der indleveres efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1983.

Stk. 2. Der kan ikke meddeles patent på opfindelser af lægemidler for så vidt angår ansøgninger, der i henhold til patentlovens § 11 er afdelte eller udskilte, såfremt den oprindelige ansøgning er indleveret før den 1. december 1983.

Industriministeriet, den 16. september 1983

Ib Stetter

/ Per Lund Thoft

Officielle noter

Ingen