Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger.

(kabelbekendtgørelsen)


I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes efter samråd med forsvarsministeriet og ministeriet for offentlige arbejder:

I afsnittet om advarselssignaler i bilaget til bekendtgørelse nr. 327 af 29. oktober 1962 om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger ændres »flagsignalet HZ, der betyder, at man ved ankring skal være opmærksom på tilstedeværelsen af undersøisk kabel« til »flagsignalet QU, der betyder, at ankring er forbudt«.

Handelsministeriet, den 8. september 1969.

Knud Thomsen.

/S. Kirkman-Møller.

Officielle noter

Ingen