Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om brugsmodeller m.v.


I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 130 af 26. februar 1992 om

brugsmodeller m.v. og efter forhandling med forsvarsministeren og

justitsministeren samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i

Industriministeriets bekendtgørelse nr. 416 af 27. maj 1992

fastsættes:

§ 1. Ved krigsmateriel i brugsmodelloven forstås krigsmateriel, der er omfattet af lov om krigsmateriel m.v.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1992.

Patentdirektoratet, den 18. juni 1992

Per Lund Thoft

/ Jørgen Erik Carstad

Officielle noter

Ingen