Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed


I medfør af § 15 i lov nr. 365 af 18. maj 1994 om statsgaranti til

udviklingsvirksomhed fastsættes, at loven træder i kraft den 1.

august 1994.

Industri- og Samordningsministeriet, den 24. juni 1994

Mimi Jakobsen

/ Gurli Martinussen

Officielle noter

Ingen