Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om ændring af lov om hemmelige patenter


I medfør af § 2 i lov nr. 265 af 8. juni 1978 om ændring af lov om hemmelige patenter fastsættes:

Loven træder i kraft den 1. december 1978.

Handelsministeriet, den 25. oktober 1978

Arne Christiansen

/E.Mølgaard

Officielle noter

Ingen