Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om Dansk Erhvervsudviklingsfond og lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven)


I medfør af § 3, stk. 1, i lov nr. 257 af 6. maj 1993 om ændring af lov om Dansk Erhvervsudviklingsfond og lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) fastsættes, at § 1 træder i kraft den 1. september 1993.

Industriministeriet, den 9. august 1993

Jan Trøjborg

/ Hanne Haarup Thomsen

Officielle noter

Ingen