Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af Regulativ for Prøvekamrene for Skibslys og nautiske Instrumenter


Regulativ nr. 269 af 6. september 1930 for Prøvekamrene for Skibslys

og nautiske Instrumenter ophæves med virkning fra 1. januar 1990.

Søfartsstyrelsen, den 4. december 1989

N. J. Bagge

/ H. Drachmann

Officielle noter

Ingen