Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel og udførsel af planter m.m.

 

Bekendtgørelse nr. 254 af 30. april 1998 om ændring af bekendtgørelse om indførsel og udførsel af planter m.m. ophæves den 15. september 1998.

 

Plantedirektoratet, den 11. august 1998

Mogens Nagel Larsen

/Birgitte Thiesen