Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om meldetjeneste for tank- og kemikalieskibe samt øvrige skibe over 300 BRT ved passage over Hals Barre


Cirkulære nr. 232 af 23. november 1977 om meldetjeneste for tank- og

kemikalieskibe samt øvrige skibe over 300 BRT ved passage over Hals

Barre ophæves med virkning fra den 1. januar 1991.

Søfartsstyrelsen, den 11. december 1990

Niels J. Bagge

/ I. Winkel Smith

Officielle noter

Ingen