Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anvendelse af højsølods i Østersøen

Af hensyn til sikkerheden til søs og forebyggelse af havforurening har IMO (tidl. IMCO) vedtaget en anbefaling om at skibe, der ønsker lodsning i Østersøområdet kun bør benytte lodser, som er stillet til rådighed af en af Østersøstaterne, og som er i besiddelse af et af en af disse stater udstedt højsølods-certifikat, hvori det attesteres, at de pågældende er egnede til lodsning af skibe i Østersøen.

Lodsmyndighederne i Østersøstaterne har indgået en aftale om minimumskvalifikationer, arbejdsmæssige forhold, certifikat m.v. for højsølodser i Østersøen.

I denne anledning skal industriministeriet henstille, at skibe, som ønsker lodsning i Østersøen, kun gør brug af højsølodser, der er i besiddelse af et sådant særligt højsølods-certifikat, udstedt af en kompetent myndighed i en Østersøstat.

INDUSTRIMINISTERIET, DEN 23. JUNI 1982

Ivar Nørgaard

/Sv. Rasmussen

Officielle noter

Ingen