Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fortolkning af opholdsrumsbekendtgørelsens bestemmelse vedrørende indskodning af kabys, storesrum m.v. (* 1)


I bekendtgørelse nr. 67 af 28. februar 1977 om opholdsrum m.v. i skibe er der i § 5, stk. 3, bestemmelser vedrørende adskillelse med stål eller tilsvarende materiale mellem soverum og rum af kategorien kabysser, lastrum, kædekasser, lamperum og storesrum samt i § 5, stk. 4, bestemmelser vedr. isolering mod varmetransmission til opholdsrum og gange fra maskincasingen, kabysser etc.

For lastskibe på under 150 brt. vil direktoratet kræve disse bestemmelser opfyldt, således at skodder og døre mellem sådanne rum og den øvrige aptering (kamre, gange, trapperum, salon, messer o.lign.) udføres af stål eller af et efter direktoratets vurdering tilsvarende materiale.

For alle passagerskibe og for lastskibe på 150 brt og derover kommer bestemmelserne i bekendtgørelser vedrørende brandsikring til anvendelse.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 355, 19810626