Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vedrørende godkendte permanent oppustede gummibåde (* 1)


På given foranledning henledes opmærksomheden på, at permanent oppustede gummibåde til sejlads med 6-10 personer, der er godkendt af skibstilsynet bl.a. til brug i stedet for redningsbåde i visse skibe, ikke er beregnet til udsætning eller ombordtagning med det fulde antal personer, som båden kan rumme.

Udsætningsarrangement, herunder slæng og dettes befæstigelse til båden, er kun godkendt til udsætning og ombordtagning af båden med udstyr og indtil 3 personer.

For at undgå overbelastninger ved udsætning og ombordtagning af gummibådene skal følgende derfor snarest på iøjnefaldende og tydelig måde påmærkes gummibådene og de dertil hørende udsætningskraner eller bomme:

»Max. 3 personer ved udsætning og ombordtagning«.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 357, 19810825