Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Opholdsrums beliggenhed i forhold til kollisionsskod (* 1)

I henhold til bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe nr. 67 af 28. februar 1977, § 9, stk.1, og om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe nr. 247 af 3, juni 1971, § 4, stk.2, gældende for fiskeskibe på 75 tons og derover, må opholdsum ikke anbringes foran kollisionsskoddet. Dette gælder såvel for opholdsrum beliggende under som over hoveddækket. Såfremt kollisionsskoddet kun er ført op til hoveddækket, må opholdsrum over hoveddækket ikke ligge forligere end svarende til den forligst tilladte placering af kollisionsskoddet.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 358, 19810925