Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Sikring mod overbelastning af davider og kraner, der anvendes til håndtering af redningsmidler (* 1)


Enhver david eller kran, der anvendes til håndtering af redningsflåder, redningsbåde og andre både, og som er indrettet således, at der med maskinelt drevne anordninger kan foretages hejsning af disse, skal for at undgå overbelastning være forsynet med sikkerhedsanordninger, der automatisk afbryder energitilførslen, før taljeløberblokke eller kroge hives til bloks.

Ovenstående træder i kraft for davider og kraner, der installeres efter den 1. januar 1984.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 378, 19831122