Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Konstruktiv brandsikring. Fortolkning af reglerne 27, 44 og 58 i kapitel II-2 i SOLAS 74/81 (* 1)


Konstruktiv brandsikring

Fortolkning af reglerne 27, 44 og 58 i kapitel II-2 i SOLAS 74/81

På det 51. møde i IMO's søsikkerhedskomite (MSC) vedtoges bl.a. nedenstående fortolkning af bestemmelserne om brandsikring i reglerne 27, 44 og 58 i kapitel II-2 i SOLAS 74/81:

»Hvor der i tabellerne i nævnte regler forekommer en stjerne (*), skal dækket være udført af stål eller andet ækvivalent materiale, men det er ikke krævet, at materialet opfylder kravene til klasse »A« standard.

Hvor et sådant dæk, dog undtagen et åbent dæk, gennembrydes af elektriske kabler, rør og ventilationskanaler, skal sådanne gennemføringer udføres så tæt, at de hindrer gennemtrængning af røg og ild.'

De nævnte regler danner grundlag for de danske bestemmelser om brandsikring i kapitel II-2 i hhv. Skibstilsynets meddelelser B (reglerne 27, 44 og 58), Skibstilsynets meddelelser C (reglerne 24 og 42) og Skibstilsynets meddelelser D (regel 26).

I de danske regelværker er der allerede stillet krav om materialet som anført. Derimod er der ikke stillet krav til tætheden ved gennemføringer, men den her angivne fortolkning vil blive anvendt ved fremtidige godkendelser.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 395, 19851205.