Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Viskositetsangivelser for polymere (* 1)


En viskositetsangivelse for en polymer byggende på resultater af målinger af viskositeten af opløsninger af den polymere kan ikke betegnes som entydig, medmindre

 • 1) viskositetsangivelsen er forsynet med enhed (undtagen når størrelsen er dimensionsløs),
 • 2) den anvendte viskositetsbetegnelse (viskositetsbrøk, viskositetstal, grænseviskostitetstal o.s.v.) er defineret,
 • 3) det angives, ved hvilken temperatur målingerne er foretaget, hvilket opløsningsmiddel der er anvendt, samt hvilken koncentration der er anvendt (sidstnævnte dog unødvendigt, når der er tale om grænseviskositetstal, se nedenfor).

Hvor der i en beskrivelse er tale om et større antal viskositetsangivelser, f.eks. i en række eksempler, er det selvsagt tilstrækkeligt een gang for alle at angive definition, opløsningsmiddel, temperatur og koncentration, hvorimod talværdien altid skal være forsynet med enhed, undtagen når størrelsen er dimensionsløs.

Med henblik på opnåelsen af større ensartethed på dette område i de danske patentbeskrivelser henstilles det endvidere

 • a) at der i beskrivelserne anvendes de i nedenstående skema, der bygger på et af International Union of Pure and Applied Chemistry udarbejdet forslag (Journal of Polymer Science VIII (1952) nr. 3, side 269-270), anførte betegnelser svarende til de pågældende definitioner,
 • b) at der ikke anvendes andre symboler end de i skemaet nævnte,

og

 • c) at koncentrationen c udtrykkes i g polymer pr. dl (deciliter) opløsning, således at enheden for de tre nederste størrelser i skemaet
   
  
      dl 
  
   bliver --. 
  
      g 
  
  

I henhold til foranstående kan en polymers viskose egenskaber eksempelvis udtrykkes som følger:

 • I) Den polymere har en viskositetsbrøk DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=på n1 målt ved 125 grader C
   
  
              g polymer 
  
   og koncentrationen 2 ------------ i tetrahydronaphthalen. 
  
             dl opløsning 
  
  
 • II) Den polymere har en specifik viskositetsbrøk DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=på n2 målt ved
   
  
                    g polymer 
  
   125 grader C og koncentrationen 2 ------------ i tetrahydronaphtha- 
  
                    dl opløsning 
  
   len. 
  
                             dl 
  
   III) Den polymere har et viskositetstal FIGUR på n3 -- m   ålt ved 
  
                             g 
  
                    g polymer 
  
   125 grader C og koncentrationen 2 ------------ i tetrahydronaphtha- 
  
                    dl opløsning 
  
  

len.

 • IV) Den polymere har et logaritmisk viskositetstal DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= på n4
   
  
   dl 
  
   - 
  
   g 
  
                         g polymer 
  
   målt ved 125 grader C og koncentrationen 2 ------------ i tetrahydro 
  
                        dl opløsning 
  
   naphthalen. 
  
                              dl 
  
   V) Den polymere har et grænseviskositetstal (n) på n5 -- målt ved 125 
  
                              g 
  
  

grader C i tetrahydronaphthalen.

Per Lund Thoft

Direktør

(Kst.)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
 • (* 1) Cir nr. 4 19850916