Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Måleteknisk direktiv. Ophævelse af tekniske direktiver

(MDIR 20.05-01)


I henhold til § 1 stk. 1 i Industriministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 8. december 1982 om udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser m.v. fastsættes:

1. Herved ophæves Justervæsenets tekniske direktiver TDIR nr. 20.05.1-01, udgave 1 af 1. november 1979, vedrørende Jv-normaler, TDIR nr. 20.05.2-01, udgave 1 af 1. november 1979, vedrørende metoder for kalibrering af normaler for masse samt massebestemmelse, og TDIR 20.05.2-02, udgave 1 af 1. december 1979 som ændret ved rev. 1 af 15. juni 1981 vedrørende metoder for kalibrering af volumen.

2. Nærværende direktiv træder i kraft den 1. november 1986.

Christian Buhl

/Jørgen Kaave

Officielle noter

Ingen