Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 863 af 20. november 1997 om tilsætningsstoffer til foderstoffer som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 962 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 1, Retningslinier for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer, nr. 3., affattes således:

»3. Supplerende bestemmelser for antibiotika (gruppe A), coccidiostatica og andre lægemidler (gruppe D), vækstfremmende stoffer (gruppe J), vitamin A, vitamin D, kobber og selen:«

2. Bilag 1, Retningslinier for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer, nr. 3.1, affattes således:

»3.1 Antibiotika (gruppe A), coccidiostatica og andre lægemidler (gruppe D), vækstfremmende stoffer (gruppe J), vitamin A, vitamin D, kobber og selen må kun indgå i foderblandinger, hvis de først er fremstillet i form af forblandinger med et bærestof. Forblandingens andel af den endelige fuldfoderblanding skal mindst udgøre 0,2 % af den samlede vægt.«

3. I Bilag 1, Retningslinier for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer, udgår nr. 4.2.

4. Bilag 1, Retningslinier for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer, nr. 4.3.4, affattes således:

»4.3.4 Tilskudsfoderblandinger til kvæg, svin, og fjerkræ må højst indeholde 200.000 I.E. vitamin D pr. kg.«

5. I Bilag 1 (tabellen), side 1, tilføjes i kolonne 8, Bestemmelser vedr. produktion og anvendelse:

»Godkendt indtil den 30. juni 1999.«

6. I Bilag 1 (tabellen), side 2, tilføjes i kolonne 8, Bestemmelser vedr. produktion og anvendelse:

»Godkendt indtil den 30. juni 1999.«

7. I Bilag 1 (tabellen), side 5, tilføjes i kolonne 8, Bestemmelser vedr. produktion og anvendelse:

»Godkendt indtil den 30. juni 1999.«

8. Bilag 1 (tabellen), side 11, erstattes af teksten i bilag 1.

9. Bilag 1 (tabellen), side 14, erstattes af teksten i bilag 2.

10. Bilag 1 (tabellen), side 15, erstattes af teksten i bilag 3.

11. I Bilag 1 (tabellen), indsættes som ny side 55, side 56 og side 57 teksten i bilag 4.

12. Bilag 1 (tabellen), side 67, erstattes af teksten i bilag 5.

13. I Bilag 3, Bestemmelser for mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, udgår nr. 2.3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april 1999.

 

Bilag 1

Bilag 1 (tabellen), side 11

 

EØF-nr.

 

Tilsætningsstoffer

 

Kemisk betegnelse, beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 
 

D. Coccidiostatica og andre lægemidler

           

E 750

Amprolium

1-[(4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)-methyl]-2-picolinium-klorid hydroklorid

Fjerkræ

 

62,5

125

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse efter begyndt æglægning og anvendelse til slagtefjerkræ de sidste 3 døgn før slagtningen er forbudt.«

 

E 751

Amprolium-Etopabat

(Blanding af 25 dele

Amprolium og 1,6 dele Etopabat)

 

Amprolium: 1-[(4-amino-

2-propyl-5-pyrimidinyl)-

methyl]- 2-picolinium-

klorid hydroklorid

Etopabat: Methyl-4-acet-amido-2-etoxy-benzoat

 

Høns, kalkuner og perlehøns

 

66,5

133

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse efter begyndt æglægning og anvendelse til slagtefjerkræ de sidste 3 døgn før slagtningen er forbudt.«

E 752

Dinitolmid (DOT)

3,5-dinitro-2-toluamid

Fjerkræ

 

62,5

125

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse efter begyndt æglægning og anvendelse til slagtefjerkræ de sidste 3 døgn før slagtningen er forbudt.«

Godkendt indtil den 30. september 1999

 

E 754

Dimetridazol

1,2-Dimethyl-5-nitroimidazol

Kalkuner

Perlehøns

 

100

125

200

150

I mærkningen skal anføres:

»Anvendelse efter begyndt æglægning og anvendelse til slagtefjerkræ de sidste 6 døgn før slagtningen er forbudt.«

Bilag 2

 

Bilag 1 (tabellen), side 14

 

EØF-nr.

 

Tilsætningsstoffer

 

Kemisk betegnelse,

beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 

D. Coccidiostatica og andre lægemidler

           

 

I mærkningen skal anføres:

»Anvendelse de sidste 5 døgn før slagtningen er forbudt. «

E 758

Robenidin

1,3- bis[(4-kloro-benzy liden) amino -]-guanidin hydroklorid

Slagtekyllinger og slagtekalkuner

 

 

30

36

   
     

Slagtekaniner

 

50

66

   
     

Avlskaniner

 

 

60

66

   

E 760

Ipronidazol

1-Methyl-2-isopro-pyl-5-nitroimidazol

Kalkuner

 

50

85

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse efter begyndt æglægning og anvendelse til slagtefjerkræ de sidste 6 døgn før slagtningen er forbudt«.

Godkendt indtil den 30 september 1999.

 

 

 

Bilag 3

Bilag 1 (tabellen), side 15

 

EØF-nr.

 

Tilsætningsstoffer

 

Kemisk betegnelse,

beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 
 

D. Coccidiostatica

og andre lægemidler

           

E 761

Metiklorpnol/methylbenzoquat (Blanding af 100 dele Metiklorpindol og 8,35 dele Methylbenzoquat)

Metiklorpindol:

3,5-Dikloro-2,6-di-

methyl-4-pyridinol

 

Methylbenzoquat:

7-Benzyloxy-6-butyl-

3-methoxycarbonyl-4-

quinolon

Slagtekyllinger

 

110

110

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse de sidste 5 døgn før slagtningen er forbudt.«

     

Hønniker

16 uger

110

110

-

     

Slagtekalkuner

12 uger

110

110

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse de sidste 5 døgn før slagtningen er forbudt.«

E 762

Arprinocid

9-(2-kloro-6-fluoro-

benzyl)adenin

Slagtekyllinger

 

60

60

I mærkningen skal anføres: »Anvendelse de sidste 5 døgn før slagtningen er forbudt.«

 

     

Hønniker

16 uger

60

60

Arprinocid er godkendt indtil den 30. 09.1999

 

E 763

Lacalocid natrium

C34H53O8Na

 

Natriumsalt af mono-

carboxylsyrepolyether produceret af Streptomyces lasaliensis.

Slagtekyllinger

 

75

125

I mærkningen skal anføres:

»Anvendelse de sidste 5 døgn før slagtningen er forbudt. Dette foderstof indeholder et tilsætningsstof af ionophor-gruppen. Det kan ikke tilrådes, at anvende det samtidig med visse andre lægemidler f.eks. Thiamulin.«

Bilag 4

 

 

 

Bilag 1 (tabellen), side 55

 

EØF-nr.

 

Tilsætningsstoffer

 

Kemisk betegnelse,

beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 
 

J. Vækstfremmende stoffer

 

           

E 850

Carbadox

Methyl-3-(2-quinoxa-

linylmethylen) car-

bazat-N1, N4-dioxid

 

Mindste renhed: 96 %

 

Den tilladte tilberedningskarakteristika:

-Indhold af carbadox:

5 % eller 10 %

-Mindste stabilitet:

24 måneder

-Propionsyre: 0,5 %

-Sojaolie: 7 %

-Sojamel: op til 100 %

Smågrise

4 måneder

20

50

I mærkningen skal anføres:

»Anvendelse de sidste 4 uger før slagtning er forbudt.«

 

»Under arbejdet anvendes beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i form af støvmaske.«

 

Maksimal støvmængde afgivet under håndtering bestemt efter Stauber Heubachmetoden (1):

0,1 mikrogram carbadox.

 

Godkendt indtil den 31. august 1999.

1) Reference: Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, Springer Verlag 1984

 

Bilag 1 (tabellen), side 56

 

EØF-nr.

 

Tilsætningsstoffer

 

Kemisk betegnelse, beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 
 

J. Vækstfremmende stoffer

 

           

E 851

Olaquindox

2-[N-2" -(hydroxy-

ethyl)-carbamoyl]-3-

methyl-quinoxalin-

N1, N4-dioxid

 

Mindste renhed: 98 %

 

Den tilladte tilberedningskarakteristika:

-Indhold af olaquindox:

Højst 10 %.

-Mindste stabilitet:

24 måneder.

-Bærestof:

Calciumcarbonat

indeholdende 1,5 %

polyethylenglycol-

glycerinricinoleat

Smågrise

4 måneder

15

50

I mærkningen skal anføres:

»Anvendelse de sidste 4 uger før slagtning er forbudt.«

 

Maksimal støvmængde afgivet under håndtering bestemt efter Stauber Heubachmetoden (1): 0,1 mikrogram olaquindox.

 

For at beskytte brugernes sundhed skal der i mærkningen af tilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer, anføres følgende sikkerheds- og advarselspåskrift for at hindre enhver udsættelse for stoffet, særlig ved berøring eller indånding: »Advarsel: Risiko for fotoallergi hos personer, der er modtagelige herfor«.

 

Godkendt indtil den 31. august 1999.

1) Reference: Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, Springer Verlag 1984

 

Bilag 1 (tabellen), side 57

 

EØF-nr.

Kemisk betegnelse,

beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

 

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

 

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 
 

J. Vækstfremmende stoffer

 

           
 

Olaquindox (fortsat)

 

Smågrise

4 måneder

50

100

Kun i mælkeerstatninger

 

I mærkningen skal anføres:

»Anvendelse de sidste 4 uger før slagtning er forbudt.«

 

Maksimal støvmængde afgivet under håndtering bestemt efter Stauber Heubachmetoden (1): 0,1 mikrogram olaquindox.

 

For at beskytte brugernes sundhed skal der i mærkningen af tilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer, anføres følgende sikkerheds- og advarselspåskrift for at hindre enhver udsættelse for stoffet, særlig ved berøring eller indånding: »Advarsel: Risiko for fotoallergi hos personer, der er modtagelige herfor«.

Godkendt indtil den 31. august 1999.

1) Reference: Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, Springer Verlag 1984

Bilag 5

 

Bilag 1 (tabellen), side 67

 

EØF-nr.

 

Tilsætningsstoffer

 

Kemisk betegnelse, beskrivelse

 

Dyreart eller dyrekategori

Maksimum

alder

Mindste indhold

Største indhold

Bestemmelser vedr.

produktion og anvendelse

         

mg/kg af fuldfoderet

 
 

O. Mikroorganismer

           

1

Bacillus cereus

var. toyoi (CNCM

I-1012/NCIB 40112)

Præparat af Bacillus

cereus var. toyoi med indhold på mindst 1010 CFU/g tilsætningsstof

Smågrise

2 måneder

4 måneder

 

109

0,5 x 109

109

109

 

 

 

Foreløbig godkendt

     

Slagtesvin

6 måneder

0,2 x 109

109

   
     

Søer

 

 

0,5 x 109

2 x 109

   

2

Bacillus licheniformis (DSM 5749) / Bacillus subtilis (DSM 5750) (i forholdet 1:1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanding af Bacillus licheniformis og Bacillus subtilis med indhold på 3,2 x 109 CFU/g tilsætningsstof (1,6 x 109 CFU/g af hver bakterie)

Smågrise

4 måneder

1,28x109

3,2x109

Foreløbig godkendt

 

Plantedirektoratet, den 26. marts 1999

Mogens Nagel Larsen

/Camilla Hesselby