Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om afrunding af visse ørebeløb

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ved betaling i dansk mønt af et ørebeløb, som ikke er deleligt med fem, afrundes dette, medmindre andet er aftalt, til det nærmeste beløb, der kan deles med fem.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. april 1973.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne.

GIvet på Christiansborg slot, den 24. maj 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

--------------

Erling Jensen.

Officielle noter

Ingen