Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af møntloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I møntlov nr. 191 af 24. maj 1972 foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Finansministeren kan lade præge og udstede mønter lydende på 10 kr., 5 kr., 1 kr., 25 øre, 10 øre og 5 øre.«

2. I §§ 2, 6, 7 og 8 ændres »økonomi- og budgetministeren« til: »finansministeren.«

3. I § 4, nr. 1, ændres »50 kr.« til »100 kr«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1977.

Givet på Christiansborg slot, den 18. maj 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

-------------

Knud Heinesen.

Officielle noter

Ingen