Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om marginspekulation

VI MARGRETHE Den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Industriministeren kan fastsætte regler for:

  • a) optagelse af lån til erhvervelse af værdipapirer,
  • b) salg af lånte værdipapirer og
  • c) indgåelse af terminsforretninger og lignende forretninger i værdipapirer.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes af industriministeren i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 29. OKTOBER 1986

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/NILS WILHJELM

Officielle noter

Ingen