Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om faste priser på tobaksvarer

(Tobaksprisloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Producenter og importører af cigaretter, røgtobak, skrå eller

snus (røgfri tobak) skal håndhæve, at disse varer i detailhandelen

ikke sælges til anden pris end stempelmærkeprisen.

Stk. 2. Cigaretter, der udleveres i restaurationer m.v., hvor serveringspersonale aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan sælges til en højere detailpris end den, der er anført på stempelmærket.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anders Fogh Rasmussen

Officielle noter

Ingen