Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ror m.v. i uklassede fiskeskibe og -fartøjer (* 1)


I uklassede fiskeskibe og -fartøjer kan nedenstående beregningsmetode benyttes ved fastsættelse af dimensioner af ror m.v., idet skibets længde i vandlinien benyttes som udgangspunkt.

Dersom motorens hestekraft overskrider normalhestekraften ifølge kurve I med mere end 15%, skal skibets fart V i knob ifølge kurve II, ved beregning af rorkraften N, forøges med den i kurve III angivne procentsats.

Rorstammer af stål kan udføres i to dele, samlet med en vandret kobling med flanger som angivet og med i alt 6 stk. pasbolte. Møtrikkerne skal være sikret, og boltene skal være isat ovenfra.

Såfremt koblingsflangen samles med rorstammen ved svejsning, må stammen enten skærpes i en tilstrækkelig stor vinkel med det vandrette plan, således at tilsvejsningens areal svarer til rorstammens eller føres gennem flangen og svejses til denne, såvel ved over- som underkant med tilstrækkelig skærpning og svejsedimensionering.

Ved træror med rorstamme af stål må stammen tildannes med en smedet gaffel af forsvarlige dimensioner. Hvis gaflen er påsvejst stammen, må svejsningen udføres med passende skærpning og svejsedimensionering. Rorbladet kan udføres enten af træ eller stål og med dimensioner som angivet.

Ved dobbeltpladeror må pladetykkelsen ikke være under 5 mm, og roret skal forsynes med indvendige web-afstivninger som angivet.

Roret skal være forsvarligt sikret mod at kunne løfte sig.

Er fartøjet forsynet med rorstævn, skal rortappe anbringes i ca. 1 meters afstand og have samme dimension som hæltappen.

Rorkraft:

 

             N = 5 H (H + 2 L) V2 kgp, 

             hvor H og L indsættes i m. 

Diameter af ror-

stamme og hæltap:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Rorplader m.v.

Dobbeltpladeror:

td = tykkelse af sideplader samt top- og bundplade ifølge kurve IV, idet skibets Lvl benyttes som udgangspunkt.

Hvor afstanden mellem webber overstiger 600 mm forøges td proportionalt. Tykkelse af webafstivning: tw = 0,7 x td

Enkeltpladeror:

Rorblad i stål te = 2,2 x td mm

Rorblad i træ tt = 7,3 x te mm

Rorkobling:

Koblingsbolte db = 0,3 x dh mm. Min 20 mm, antal 6 stk.

Koblingsflange tk = 0,9 x db mm.

Radius til koblingsbolte: rb = 0,9 x dh

Radius af flange: rf = rb + 2/3 x db

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 286, 19740624