Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om skibes overgang til GMDSS (* 1)


I henhold til 1988-ændringerne til SOLAS 1974 vedrørende GMDSS kan skibe efter 1. februar 1992 vælge enten at være udrustet med radioinstallationer i overensstemmelse med GMDSS-reglerne eller i overensstemmelse med reglerne i SOLAS 1974.

For skibe, der ønsker at overgå til GMDSS, skal ansøgning indsendes til Søfartsstyrelsen, EDB-kontoret, indeholdende følgende oplysninger:

1. Ønsket fartsområde (A1 eller A1 + A2 eller A1+ A2 + A3 eller A1 + A2 + A3 + A4)

2. Liste over radioudstyr, der ønskes installeret

3. Eventuelt en erklæring om, at Søfartsstyrelsens forslag til standardudrustning agtes fulgt (Lister over standardudrustning er optaget som et bilag til denne vejledning.

4. Valgte vedligeholdelsesmetode(r): a) Dublering af udstyr b) Landbaseret vedligehold c) Vedligehold om bord under sejlads.

5. Hvis 4b) er en af de valgte vedligeholdelsesmetoder, skal kopi af en af begge parter underskrevet vedligeholdelseskontrakt indsendes til Søfartsstyrelsen for godkendelse. Kontrakten skal omfatte alt GMDSS-udstyr og hele skibets fartsområde. Eventuelt kan der indgås kontrakt med flere firmaer for at dække alt udstyret.

6. Oplysninger om, hvor og hvornår radiosyn ønskes udført.

På basis af de indsendte oplysninger udfærdiger Søfartsstyrelsen et godkendelsesdokument for vedligeholdsmetode(r), som skal opbevares om bord sammen med skibets radiosikkerhedscertifikat.

Nærmere aftale om radiosynets udførelse træffes derefter mellem Søfartsstyrelsens EDB-kontor og rederiet.

Søfartsstyrelsen, den 30. april 1992

Jørgen Rasmussen

BILAG

DANISH MARITIME AUTHORITY

Communications and Computer Division

STANDARD COMPLEMENT OF EQUIPMENT UNDER GMDSS FOR SEA AREA A1

(Duplication equipment not included)

 

 SOLAS ref.:  Functional    Equipment: 

         requirements: 

         (Reg. IV/4.1.?) 

 III/6               3 portable VHF 

                  2 SART's 

 IV/7      1,3,4,5,7,8,9   1 VHF Transmitter/Receiver for DSC 

                   and radiotelephony incl. general 

                   radiocommunications 

         2,3        1 VHF DSC Watch Receiver for Ch. 70 

         6         1 SART (may be one of those 

                   required under Reg. III/6) 

         7         1 NAVTEX Receiver 

         1         1 satellite EPIRB (406 MHz or 1,6 

                   GHz, float-free) 

         2,3        1 Watch Receiver for 2182 kHz 

 IV/8      1         1 EPIRB for secondary distress 

                   alert purposes (may be the one 

                   required under Reg. IV/7, if it 

                   is remotely activated from the 

                   place where the ship is normally 

                   navigated or may be an extra 

                   manually-activated EPIRB in the 

                   wheelhouse) 

                   or 

                  1 VHF Transmitter/receiver with 

                   radiotelephony and DSC 

STANDARD COMPLEMENT OF EQUIPMENT UNDER GMDSS FOR SEA AREAS A1 AND A2

(Duplication equipment not included)

 

 SOLAS ref.:  Functional    Equipment: 

         requirements: 

         (Reg. IV/4.1.?) 

 III/6               3 portable VHF 

                  2 SART's 

 IV/7      1,3,4,5,7,8,9   1 VHF Transmitter/Receiver for DSC 

                   and radiotelephony incl. general 

                   communications 

         2,3        1 VHF DSC Watch Receiver for Ch. 70 

         6         1 SART (may be one of those 

                   required under Reg. III/6) 

         7         1 NAVTEX Receiver 

         1         1 satellite EPIRB (406 MHz or 1,6 

                   GHz, float-free) 

         2,3        1 Watch Receiver for 2182 kHz 

         3         1 Two-tone Alarm Generator for 2182 

                   kHz 

 IV/9      1         1 EPIRB for secondary distress 

                   alert purposes (may be the one 

                   required under Reg. IV/7, if it 

                   is remotely activated from the 

                   place where the ship is normally 

                   navigated or may be an extra 

                   manually-activated EPIRB in the 

                   wheelhouse) 

         1,2,3,8      1 MF Transmitter/Receiver with DSC 

                   and radiotelephony incl. general 

                   radiocommunications. 

         2,3        1 MF DSC Watch Receiver for 2187,5 

                   kHz. incl. a dedicated DSC 

                   Controller. 

STANDARD COMPLEMENT OF EQUIPMENT UNDER GMDSS FOR SEA AREAS A1, A2 AND A3 AND OCCASIONAL VOYAGES IN SEA AREA A4.

(Duplication equipment included)

 

 SOLAS ref.:  Functional    Equipment: 

         requirements: 

         (Reg. IV/4.1.?) 

 III/6               3 portable VHF 

                  2 SART's 

 IV/7      1,3,4,5,7,8,9   1 VHF Transmitter/Receiver for DSC 

                   and radiotelephony incl. general 

                   communications 

         2,3        1 VHF DSC Watch Receiver for Ch. 70 

         6         1 SART (may be one of those 

                   required under Reg. III/6) 

         7         1 NAVTEX Receiver 

         7         1 INMARSAT EGC Receiver (may be 

                   incorporated in an INMARSAT-C SES 

                   or added on to an INMARSAT-A SES) 

         1         1 satellite EPIRB (406 MHz or 1,6 

                   GHz, float-free) 

         2,3        1 Watch Receiver for 2182 kHz 

         3         1 Two-tone Alarm Generator for 2182 

                   kHz 

 IV/10.2     1         1 EPIRB for secondary distress 

                   alert purposes (may be the one 

                   required under Reg. IV/7, if it 

                   is remotely activated from the 

                   place where the ship is normally 

                   navigated or may be an extra 

                   manually-activated EPIRB in the 

                   wheelhouse) 

        1,2,3,7,8      1 MF/HF Transmitter/Receiver for 

                   DSC, NBDP and Radiotelephony, 

                   incl. general radiocommunications 

        2,3         1 MF/HF DSC Watch Receiver for 

                   distress frequencies only incl. a 

                   dedicated DSC Controller 

 IV/15.7    3,4,5,9       1 VHF Transmitter/Receiver for DSC 

                   and Radiotelephony 

        1,2,4,8       1 INMARSAT-C SES 

                  or 

                  1 INMARSAT-A SES with an EGC 

                   Receiver added 

Redaktionel note
 • Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 5, 1992