Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Anbringelse i fiskeskibe af åben gummibåd med påhængsmotor (* 1)


På given foranledning skal direktoratet herved meddele, at den til anvendelse i danske fiskeskibe og lystfartøjer typegodkendte, permanent oppustede åben gummibåd med påhængsmotor om bord i fiskeskibe kan anbringes i den ene side af båddækket, så langt forude som muligt, og fortrinsvis i den side, hvor der ikke findes trawlgalger.

Båden skal anbringes på en rampe eller lignende, der er tilpasset og godt polstret, så båden ikke skamfiles.

Båden bør beskyttes af et overdække, som hindrer, at sod fra skibets udstødsrør brænder hul i båden.

Til udsætning i hanefod (4 parter) af den lette og håndterlige båd kan anvendes en kran eller bom forsynet med håndspil eller en fireskåret talje.

Hanefoden skal være tilpasset arrangementet med motoren påsat.

Påhængsmotoren kan anbringes på et beslag i et rum i nærheden af det sted, hvor båden er anbragt, så motoren altid er tør og klar til brug.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 234, 19700824