Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Permanent oppustede gummibåde i visse skibe under 500 brt (* 1)


Under henvisning til handelsministeriets bekendtgørelse nr. 407 af 12. juli 1973 om ændring af bekendtgørelse om forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v., hvorefter den i visse lastskibe, fiskeskibe og lystfartøjer af under 500 brt foreskrevne båd på 1,5 kbm eller redningsbåd på 2,85 kbm kan erstattes med en permanent oppustet gummibåd af godkendt type, skal følgende meddeles:

Den permanent oppustede gummibåd skal i lastskibe anbringes således, at den kan udsættes mindst 1 bådlængde foran for skruen. I fiskeskibe skal båden anbringes så langt forude som muligt og fortrinsvis i den side, hvor der ikke findes trawlgalger.

Båden skal anbringes på en tilpasset understøtning, der er godt polstret, så båden ikke skamfiles.

Båden skal beskyttes af et overdække, som hindrer, at sod fra udstødsrøret brænder hul i båden.

Til udsætning i hanefod (4 parter) kan der anvendes en kran eller bom, forsynet med håndspil eller en firskåret talje.

I lastskibe skal bommen eller kranen være forsynet med selvstændig mekanisk drejeanordning, evt. virkende fra tandhjul, snekke eller lignende.

Hanefoden skal være tilpasset arrangementet med motoren påsat.

Påhængsmotoren bør anbringes på et beslag i et rum i nærheden af det sted, hvor båden er anbragt, så motoren altid er i tør stand og klar til brug

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 276, 19730831