Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Oversigt over prøver, der skal overværes af statens skibstilsyn (* 1) 

 Ved 1. hovedsyn i klassede skibe skal i almindelighed nedennævnte 

      prøver overværes af statens skibstilsyn og udføres under 

      hensyn til skibets type, indretning og udstyr. 

 1. Afprøvning af davidarrangement og udsætning og affiring af 

      belastede redningsbåde. 

 2. Fartprøver med motorredningsbåde. 

 3. Afprøvning af mekanisk rogear. 

 4. Hejseprøve med nødredningsbåde. 

 5. Tilrigning af kaleche til redningsbådene, af mast og sejl samt af 

      midler til oprigning af en antenne i ca. 6 m højde. 

 6. Afprøvning af kran eller bom i forbindelse med udsætning og 

      affiring af båd eller evt. permanent oppustet gummibåd. 

 7. Afprøvning af kran og krog i forbindelse med anvendelse af 

      nedfirbare gummiredningsflåder herunder afprøvning af 

      fjernbetjent affiringsanordning. 

 8. Afprøvning af nødlæsesystem. 

 9. Belastnings- og funktionsprøve af falderebs- og/eller 

      landgangsarrangement. 

 10. Belastnings- og funktionsprøve af mekanisk lodshejs. 

 11. Afprøvning af midler til hindring af enhver udtømning af vand i 

      redningsmidler. 

 12. Afprøvning af brandpumper, herunder nødbrandpumpe. Sprøjteprøver 

      med div. slanger og strålerør. 

 13. Afprøvning af alarmanlæg til alarmering af passager og/eller 

      besætning. 

 14. Afprøvning af lanterner, herunder lanternekontroltavle, samt af 

      lydsignalapparater. 

 15. Belastnings- og funktionsprøve af opkørselsramper, hængedæk, 

      person-, lastrums- og storeselevatorer o.l. samt 

      afprøvning af sikkerhedsanordninger. 

 16. Afprøvning af automatiske brandmeldeanlæg og manuelle brandtryk. 

 17. Afprøvning af fast installerede brandslukningsanlæg. 

 18. »Black-out« prøve - opstart af nødgenerator - og 

 nødbatterianlæg 

      med efterfølgende inspektion af nødbelysning. 

 19. Afprøvning af nødstop for brændselsolieaggregater og ventilation. 

 20. Afprøvning af fjernbetjente brændselsolieventiler. 

 21. Afprøvning af brandspjæld. 

 22. Funktionsprøve af vandtætte døre. 

 23. Afprøvning af nødudsugningsarrangement i forbindelse med fast 

      installerede brandslukningsanlæg for maskinrum. 

 24. Afprøvning af nødkompressor. 

 25. Belastnings- og funktionsprøve af person- og godselevatorer, der 

      ikke er omfattet af pkt. 15. 

 26. Funktionsprøve af forbrændingsovne, lastvandsseperatorer og 

      spildevandsbehandlingsanlæg. 

 27. Afprøvning af sikkerhedsarrangement i forbindelse med 

      vaskerimaskine og kølerum. 

 28. Belastnings- og funktionsprøve af hejsemidler med undtagelse af 

      laste- og lossemidler. 

 29. Funktionsprøve med mekanisk drevne kraner. 

 30. Krængningsprøve og letvægtsopgørelse. 

 31. Støjmålinger under sejlads. 

 32. Afprøvning og kontrol af varme- og ventilationsanlæg. 

 33. Funktionsprøve af branddøre. 

 34. Kontrol- og søprøve. 

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelser nr. 328, 19780525