Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Typegodkendelse af klasse B-branddøre med ventilationslydsluse (* 1)


Typegodkendelse af klasse B-branddøre med ventilationslydsluse

Efter gældende bestemmelser er det tilladt, at døre i gangskodder til kamre eller lignende rum (ikke trapperum), forsynes med ventilationsåbninger i den nederste del af døren.

Direktoratet kan dog typegodkende døre med indbygget ventilationslydsluse med åbning forneden på den ene side af døren og foroven på den anden side af døren.

Typegodkendelse kan udstedes under følgende forudsætninger:

1. Den øverste åbning skal altid vende mod gangen og skal være forsynet med en rist af ubrændbart materiale og med et automatisk virkende brandspjæld, som aktiveres ved ca. 70 grader C.

2. Den nederste åbning skal forsynes med en rist af ubrændbart materiale.

3. Dørkonstruktionen skal være brandprøvet efter retningslinierne i IMCO Resolution A. 163 med tilfredsstillende resultat.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Skibstilsynets Meddelelse nr. 339, 19790612