Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om »GMDSS Operating Guidance Card - For Masters of Ships in Distress Situations«, udgivet af IMO (* 1)


IMO har under salgsnummer

IMO - 969E

udgivet en vejledning for skibsførere i forbindelse med anvendelsen af GMDSS-udstyr i en nødsituation.

Vejledningen, der er i A4-format og på kraftigt karton med plastomslag, bør findes som opslag om bord i alle skibe, som er udrustet efter GMDSS-reglerne.

Vejledningen kan anskaffes gennem Iver C. Weilbach & Co. A/S, København, eller bestilles direkte hos IMO, Publications Section, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 4/1993