Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om brugen af batterier for bærbare maritime VHF-anlæg (COM/Circ 125 af 20. februar 1995) (* 1)


Da praktiske erfaringer har vist, at bærbare maritime VHF-anlæg i mange tilfælde også anvendes til almindelig daglig kommunikation om bord, og at der findes mange forskellige batterityper, skal det anbefales, at nedenstående retningslinier følges:

1. Et foreskrevet bærbart maritimt VHF-anlæg bør have en batteripakke som sin uafhængige strømforsyning. Batteripakken kan bestå af enten primære batterier (batterier, som ikke kan genoplades) eller sekundære batterier (genopladelige batterier).

2. Hvert foreskrevet bærbart maritimt anlæg bør yderligere forsynes med en ekstra batteripakke bestående af primærbatteriet med en hylde levetid (under opbevaring) på mindst to år.

Denne ekstra batteripakke bør opbevares i nærheden af anlægget for anvendelse i en nødsituation.

3. Enhver batteripakke for et foreskrevet bærbart maritimt VHF-anlæg bør have den minimumskapacitet, der er foreskrevet i resolution A. 762(18), og som sikrer, at anlægget kan fungere i mindst 8 timer på sit højeste effektniveau.

Søfartsstyrelsen, den 4. juli 1995

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 6 1995