Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om GMDSS-krav pr. 1. august 1993 (* 1)


Senest 1. august 1993 skal alle passagerskibe i international fart samt alle lastskibe på 300 registertons brutto og derover i international fart være udrustet med:

- En modtager, som er i stand til at modtage udsendelser i den internationale NAVTEX-tjeneste, hvis skibet er i fart i områder, hvor en sådan tjeneste er til rådighed (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel IV (GMDSS), regel 7.1.4), og

- en satellitnødradiopejlsender (satellit EPIRB), som skal være i stand til at udsende en nødalarm enten via det polære satellitsystem, der arbejder i 406 MHz-båndet, eller, såfremt skibet udelukkende er i fart indenfor INMARSAT-dækket område, via det geostationære INMARSAT-satellit-system, der arbejder i 1,6 GHz-båndet (Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel IV (GMDSS), regel 7.1.6).

Skibe, som før 1. august 1993 er overgået til GMDSS, opfylder dermed de i denne vejledning omtalte krav.

Skibe, som ikke er overgået til GMDSS, skal ud over de i denne vejledning omtalte krav fuldt ud opfylde de krav, som er gældende i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B for ikke-GMDSS-skibe, d.v.s. radiotelegraf- og radiotelefonpligtige skibe. Kravene i kapitel III, regel 6, om to EPIRB's (121,5/243 MHz) og 3 bærbare VHF/UHF-telefonapparater samt om transportabelt radioapparat for redningsbåde og -flåder, skal således stadig være fuldt ud opfyldt.

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 4/1993