Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om radiopejleudstyr (* 1)


1. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B indeholder to regler, der foreskriver radiopejleudstyr:

Regel V/12(p) kræver den traditionelle radiopejler, dvs. med frekvensområde fra 285 til 535 kHz, men åbner mulighed for fritagelse for dette krav, såfremt der om bord findes radionavigationsudstyr dækkende det område, hvor skibet sejler.

Regel V/12(q) foreskriver "homing"-udstyr for den radiotelefoniske nødfrekvens 2182 kHz for skibe bygget mellem 25. maj 1980 og 1. februar 1995.

2. Søfartsstyrelsen har efter høring af erhvervet besluttet, at der efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde kan gives fritagelse for kravet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, regel V/12(p) for skibe køllagt efter 1. februar 1995 på vilkår af, at der om bord findes en modtager for et radionavigationssystem, der dækker hele det område, hvori skibet sejler. Denne navigationsmodtager skal være tilkoblet skibets radioudstyr således, at radioudstyret hele tiden får tilført oplysninger om skibets position.

Søfartsstyrelsen, den 4. juli 1995

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 6 1995