Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om lys på redningsveste (* 1)


Da der har været udtrykt usikkerhed om forståelsen af kapitel III, regel 9 i Skibstilsynets Meddelelser C og Skibstilsynets Meddelelser D, bringes herved Søfartsstyrelsens fortolkning af bestemmelserne:

1. Lastskibe, der skal opfylde Skibstilsynets Meddelelser C, skal udrustes med redningsveste forsynet med lys.

2. Lastskibe bygget før 1. juli 1986 skal senest 1. juli 1991 have redningsvestene forsynet med godkendte lys. Lysene leveres som et modificeringssæt, der kan påsættes de ombordværende redningsveste af skibets besætning.

3. Passagerskibe, der skal opfylde Skibstilsynets Meddelelser D, skal være udrustet med redningsveste, der ikke behøver at være forsynet med lys.

Søfartsstyrelsen, den 7. maj 1991

P. Lauridsen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen nr. 4, 1991 15. maj 1991